600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

Has tingut un accident de trànsit? Saps que tens dret a reclamar una indemnització?

Publicat el 3 de de juliol de 2023

Si has tingut un accident de trànsit i has patit danys sense ser culpa teva, tens dret a reclamar una indemnització que variarà segons el tipus de lesions i la duració de les mateixes.

Les normes i criteris per a determinar la indemnització que han de percebre les víctimes d’accidents de trànsit, les trobem a la Llei 35/2015 de 22 de setembre, que estableix el barem per a calcular la quantia de la indemnització, i que regula diferents tipus d’indemnitzacions que es classifiquen atenent als danys soferts: indemnització per mort; per seqüeles permanents o patrimonials; per lesions temporals; i per perjudici patrimonial.

Per tal de poder reclamar la màxima indemnització, és clau comptar amb l’ajuda d’advocats especialitzats en el càlcul d’aquestes indemnitzacions. Has de saber que tens dret a escollir lliurament l’advocat que tramitarà la reclamació amb càrrec a la teva companyia asseguradora.

A mode d’exemple, una indemnització diària per baixa laboral l’any 2023 es fixa en una quantia de 61,89 € per dia. Un cop es rep l’alta mèdica, en cas de seguir algun tipus de tractament els dies s’indemnitzen a 35,71 € diaris, a més de la indemnització que et pot correspondre per les possibles seqüeles o per les diferències en el salari que perceps quan et trobes en situació d’incapacitat laboral.

A Bufet Matamala Advocats som especialistes en la reclamació per accidents de trànsit, t’ajudem i t’acompanyem en tot el procés, i vetllem per garantir els teus drets en aquests tipus de processos.

Contacta’ns i t’assessorarem.