600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

FI DE LES TRUCADES “SPAM”

Publicat el 2 de d'agost de 2023

Les trucades de telemarketing estan a l’ordre del dia. I és que qui no ha rebut alguna vegada trucades comercials, o conegudes com a spam telefònic, sense tenir cap interès en el què s’ofereix?

A partir del dia 29 de juny de 2023, s’aplica a les empreses domiciliades a territori espanyol la prohibició de realitzar trucades, a mòbils o fixes, amb finalitats comercials o de publicitat SENSE el consentiment previ i exprés de la persona destinatària.

Així ho estipula l’article 66 de la Llei General de Telecomunicacions 11/2022, de 28 de juny, a fi de vetllar per la protecció de dades personal i privacitat en relació a les comunicacions no sol·licitades.

La Llei també reconeix el dret a  no rebre trucades directes o automàtiques sense intervenció humana o missatges de fax, amb finalitats de comunicació comercial, si no s’ha consentit prèviament.

Les empreses han tingut un any de moratòria per adaptar-se a aquesta regulació, on s’exceptuen les comunicacions d’emergència (salut, per exemple), o si la trucada respon a “interessos legítims” que prevalguin més que el dret dels usuaris a no rebre les trucades.

Val a dir, que aquest ampli i difús concepte d’interès legítim deixa una llacuna enmig d’aquesta normativa, a la qual segurament s’hi acolliran moltes empreses.

Això no treu que, a l’inici de cada trucada, l’empresa hagi d’informar clarament de la identitat de la persona venedora i la finalitat comercial. També han d’informar de la possibilitat de revocar el consentiment o exercir el dret d’oposició al tractament de dades personals per tal de no rebre més trucades.

No obstant, la Llei sí permet que les empreses amb qui la persona tingui contractat algun servei, realitzin trucades comercials als seus clients/es, sempre que tinguin relació amb productes o serveis de la mateixa empresa, similars als ja contractats.

L’Agència Catalana de Consum, organisme encarregat de sancionar les males pràctiques, adverteix que cal ser prudent a l’hora d’acceptar els termes i condicions de les empreses, doncs sovint es presta el consentiment a rebre aquest tipus de trucades sense ser-ne conscient.

Alhora, si reben trucades comercials sense consentiment, o bé s’hi han oposat i les empreses no ho respecten, es pot denunciar la vulneració de drets davant l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

Si creus que s’estan vulnerant els teus drets i vols més informació, truca’ns i ens posarem al teu servei.