600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG

Consulta online

Àrees i serveis

Dret mercantil / concursal

  • Concursos de creditors: també per persones físiques (particulars)
  • Comunicació de crèdits i seguiment davant administrador concursal
  • Creació i adquisició de societats (SL, SA, Cooperatives, SCP…)
  • Reclamació d’impagats
  • Convocatòria i assistència a les juntes o assemblees
  • Impugnació d’acords socials
  • Planificació empresarial