600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG

Consulta online

Àrees i serveis

Dret laboral i de la seguretat social

  • Assessorament sindical i laboral a col•lectius
  • Reclamacions laborals i assessorament a treballadors/es i assalariats/des

Seguretat Social

  • Pensions: Jubilació, invalidesa, viduïtat i orfandat
  • Incapacitat temporal i permanent
  • Accidents de treball i malalties professionals
  • Prevenció de Riscos laborals