600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG

Consulta online

Àrees i serveis

Dret immobiliari i urbanisme

  • Assessorament a particulars i a l’administració pública
  • Elaboració de dictàmens jurídics
  • Redacció, negociació i revisió de convenis urbanístics
  • Projectes de reparcel•lació
  • Escrits d’al•legacions, recursos contenciós administratius.