600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG

Consulta online

Àrees i serveis

Dret de família / persona

  • Separacions, divorcis i nul•litats matrimonials
  • DIVORCI-SEPARACIÓ “EXPRES”. Servei on line.
  • Guarda i Custòdia de menors. Separació parelles de fet
  • Modificació de pensions i/o canvis del règim de custòdia
  • Reclamació per impagament de pensions o incompliment règim de visites
  • Canvi o liquidació del règim econòmic matrimonial
  • Incapacitacions. Tutela i curatela.
  • Paternitat. Reconeixement, impugnació.