600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG

Consulta online

Àrees i serveis

Dret agrari

  • Contractes d’arrendament rústic
  • Delimitació, fitació de finques
  • Rectificació de dades cadastrals i registrals
  • Excessos de cabuda
  • Censos. Rabassa morta
  • Parceries
  • Servituds pactades o forçoses
  • Expropiacions
  • Règim jurídic de les explotacions agràries
  • Contractes agraris