600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

AVANTATGES FISCALS PER LES FAMÍLIES MONOPARENTALS PER ADQUIRIR EL SEU HABITATGE HABITUAL.

Publicat el 19 de de maig de 2020
  A partir del dia 1 de maig de 2020, a Catalunya, les famílies monoparentals tributaran un 5% per l’adquisició del seu habitatge habitual, quan el tipus general és del 10%. REQUISITS PER ACOLLIR-S’HI: 1.- Que qui adquireix l’immoble sigui família monoparental (és a dir, formada per un o més fills/es menors de 21 anys, o de 26 si estudien, que conviuen amb una sola persona de qui depenen econòmicament)....

> Consultar aquesta entrada


EXISTEIX A DIA D’AVUI ALGUNA MESURA D’APLAÇAMENT DEL PAGAMENT D’IMPOSTOS PER PYMES I AUTÒNOMS PER MITIGAR ELS EFECTES DEL COVID-19?

Publicat el 20 de d'abril de 2020
Com a mesura per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 en l’àmbit tributari, el Consell de Ministres ha aprovat un nou Reial Decret Llei, el 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’amplia el termini de presentació i pagament de les declaracions i autoliquidacions d’impostos d’aquells autònoms i pimes que durant l’any 2019 hagin tingut un volum d’operacions no superior als 600.000 Euros. Concretament, dits obligats...

> Consultar aquesta entrada


PUC SOL·LICITAR LA SUSPENSIÓ D’UN PRÉSTEC O CRÈDIT PERSONAL SENSE GARANTIA HIPOTECARIA?

Publicat el 18 de d'abril de 2020
Davant la situació d’emergència sanitària global causada pel COVID-19, el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic, preveu en el seu article 21 la suspensió temporal de les obligacions contractuals derivades de préstecs i crèdits sense garantia hipotecaria vigents a l’entrada en vigor d’aquest RDL, sempre i quan...

> Consultar aquesta entrada


LES PERSONES AFECTADES PEL COVID-19 TENEN ALGUNA POSSIBILITAT DE RESCATAR EL SEU PLA DE PENSIONS?

Publicat el 15 de d'abril de 2020
La disposició addicional vintena del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel què s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front el COVID-19, estableix que aquelles persones beneficiaries de plans de pensions, podran fer efectius els seus drets i disposar dels diners invertits, per tal d’obtenir liquiditat i pal·liar les seves necessitats, durant els sis mesos posteriors a la...

> Consultar aquesta entrada


EM PODEN SEGUIR COBRANT LA QUOTA DEL CENTRE ESPORTIU O GIMNÀS MENTRE DURI LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID-19?

Publicat el 8 de d'abril de 2020
Davant l’escenari actual de confinament i l’obligat tancament temporal d’instal·lacions esportives mentre aquest es mantingui, l’Agència Catalana del Consum ha volgut aclarir que és el que passa amb el pagament de les quotes dels clubs o entitats esportives amb ànim de lucre. Es poden reclamar els imports pagats pels consumidors si no es presten els serveis pels que es paga? Doncs bé, atès que els serveis que ofereixen...

> Consultar aquesta entrada


HA ARRIBAT LA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DELS LLOGUERS DURANT L’ESTAT D’ALARMA?

Publicat el 7 de d'abril de 2020
El Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar ahir un nou Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementaries en l’àmbit social i econòmic per mitigar els efectes del COVID-19. El paquet de mesures contemplada en aquesta nova regulació inclou, entre d’altres, la possibilitat de que l’arrendatari/a (inquilí) sol·liciti a l’arrendador/a una...

> Consultar aquesta entrada


L’EMPRESA POT OBLIGAR-ME A AGAFAR VACANCES?

Publicat el 27 de de març de 2020
L’emergència sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19 ha arribat a afectar a nivell global, no només la salut de la població, sinó el seu estat econòmic-laboral. Davant la incertesa generalitzada de les empreses, que van adaptant-se a les mesures preventives que van esdevenint, aquestes estan comunicant als seus treballadors/es la obligació de gaudir d’unes “vacances forçoses” com a mesura...

> Consultar aquesta entrada


DONADA LA SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT QUE ESTEM VIVINT, POT SUSPENDRE’S, ALTERAR-SE O MODIFICAR-SE EL RÈGIM DE GUARDA I CUSTÒDIA I EL RÈGIM D’ESTADES ACORDATS EN ELS PROCEDIMENTS DE FAMÍLIA?

Publicat el 27 de de març de 2020
Com ja avançàvem fa uns dies, l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària, ha propiciat una allau de preguntes sobre com gestionar en aquets moments el compliment de les resolucions judicials en matèria de guarda i custòdia i règim d’estades, donada la limitació de circulació...

> Consultar aquesta entrada


L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PEL COVID-19 AFECTA AL SISTEMA DE GUARDA COMPARTIDA ENTRE AMBDÓS PROGENITORS? SUSPÈN O ALTERA EL RÈGIM D’ESTADES ESTABLERT MITJANÇANT RESOLUCIÓ JUDICIAL ENTRE PARES I FILLS?

Publicat el 24 de de març de 2020
La situació sanitària actual provocada pel COVID-19 i declarada com a pandèmia per la Organització Mundial de la Salut (OMS) ha suscitat a moltes famílies una allau de dubtes sobre com dur a terme el compliment de les resolucions judicials en matèria de guarda i custòdia i règim d’estades derivades de les separacions, divorcis i relacions paternofilials.   La resposta no és fàcil pel context en el...

> Consultar aquesta entrada


SI EL DNI EM CADUCA A FINALS D'AQUEST MES DE MARÇ, QUÈ HAIG DE FER?

Publicat el 24 de de març de 2020
D’ençà que el Govern espanyol va declarar l’Estat d’Alarma el passat dia 14 de març de 2020, sorgeixen nombrosos dubtes entre la població sobre actuacions i tràmits aparentment normals. Una d’aquestes gestions és la renovació del DNI. Malgrat avui dia la majoria realitzem online totes les gestions que permetin la forma telemàtica, la realitat és que, ara per ara, la renovació del DNI comporta...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10