600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

Persones amb discapacitat. Possibilitat d'adoptar mesures en contra de la voluntat de l'afectat.

Persones amb discapacitat. Possibilitat d'adoptar mesures en contra de la voluntat de l'afectat.

Publicat el 22 de de setembre de 2021
Explicàvem en entrades anteriors les novetats introduïdes per la Llei 8/2021, relatives a les mesures de suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. Recentment el Tribunal Suprem s’ha pronunciat per primera vegada aplicant la nova normativa En primer lloc, recordar que la nova normativa substitueix la modificació judicial de la capacitat (anomenada incapacitació fins al 2015) per l’adopció...

> Consultar aquesta entrada


MENORS LACTANTS. Quin règim de visites establir? Quan és aconsellable començar les pernoctacions?

Publicat el 26 de d'agost de 2021
En dret de família, és especialment important tenir en compte la casuística. ja que en cada cas entren en joc circumstàncies diverses fent que s’hagin d’adoptar mesures i solucions concretes, en qualsevol cas, però, independentment de la resta de factors, prima sempre l’interès superior del menor. En el cas de menors lactants, malgrat que ambdós progenitors disposin de les habilitats parentals i les...

> Consultar aquesta entrada


TESTAMENTS. La nul·litat del testament per l'afectació mental del testador.

TESTAMENTS. La nul·litat del testament per l'afectació mental del testador.

Publicat el 28 de de juliol de 2021
Per tal que es pugui declarar nul un testament per l’afectació mental de qui el va atorgar (el testador) en el moment de prestar consentiment, aquesta haurà de ser de caràcter greu. No es tracta d’una qüestió de naturalesa jurídica, sinó d’una qüestió de fet, la qual s’ha de resoldre valorant totes les proves que es puguin aportar sense que basti basar-se en presumpcions o conjectures. Per exemple,...

> Consultar aquesta entrada


HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC. Un pla d’urbanisme por regular els habitatges d’ús turístic?

HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC. Un pla d’urbanisme por regular els habitatges d’ús turístic?

Publicat el 20 de de juliol de 2021
Un pla municipal d’urbanisme pot sotmetre a prèvia autorització administrativa l’exercici de l’activitat?

> Consultar aquesta entradaTUTELA I ADMINISTRACIÓ DE BÉNS. Del fracàs en operacions de risc amb el patrimoni del tutelat, en respon el tutor?

TUTELA I ADMINISTRACIÓ DE BÉNS. Del fracàs en operacions de risc amb el patrimoni del tutelat, en respon el tutor?

Publicat el 28 de de juny de 2021
Del fracàs en operacions de risc amb el patrimoni del tutelat, respon el tutor?

> Consultar aquesta entrada


Els punts clau de la llei de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant la violència

Els punts clau de la llei de protecció integral a la infància i a l'adolescència davant la violència

Publicat el 21 de de juny de 2021
Nova normativa per a prevenir i fer front a la violència contra els menors acompanyada de reformes legislatives importants

> Consultar aquesta entradaGUARDA I CUSTÒDIA. L'opinió dels menors a l'hora de determinar el règim de guarda.

GUARDA I CUSTÒDIA. L'opinió dels menors a l'hora de determinar el règim de guarda.

Publicat el 17 de de juny de 2021
Té especial rellevància quan s’expressa amb claredat, maduresa i reiteració

> Consultar aquesta entrada


Els punts clau de la llei de suport a les persones amb discapacitat

Els punts clau de la llei de suport a les persones amb discapacitat

Publicat el 14 de de juny de 2021
Aprovada una reforma important per a donar suport a les persones amb discapacitat quan han d’exercir capacitat jurídica

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10