600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA. Local arrendat. El nou propietari se subroga a la posició de l’arrendador?

EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA. Local arrendat. El nou propietari se subroga a la posició de l’arrendador?

Publicat el 17 de de desembre de 2021
El règim legal aplicable als immobles destinats a un ús diferent del d'habitatge, tals com els locals de negoci, és diferent del règim aplicable als arrendaments de vivenda. Així ho ha recordat el Tribunal Suprem en la sentència 15 de novembre de 2021, en la qual resol una controvèrsia iniciada quan una entitat bancària, que s'havia adjudicat en una execució hipotecària un immoble que estava arrendat a una...

> Consultar aquesta entrada


INFRAHABITATGES. ORDRE DE DEMOLICIÓ. Menors en situació de desamparament i proporcionalitat de la mesura.

INFRAHABITATGES. ORDRE DE DEMOLICIÓ. Menors en situació de desamparament i proporcionalitat de la mesura.

Publicat el 15 de de desembre de 2021
L'Ajuntament de Madrid va acordar l'execució substitutòria d'una ordre de demolició, dictada després d'acordar-se l'execució forçosa de la referida ordre, sobre un infrahabitatge construït sense llicència i sense ajustar-se a la legalitat. L'afectada va recórrer als tribunals, els quals van decidir a favor seu, un cop analitzada la proporcionalitat de la mesura, tenint en compte que afectava el...

> Consultar aquesta entrada


AUTOESCOLES. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS. Estan cobertes les lesions que pugui patir un alumne durant les classes pràctiques?

AUTOESCOLES. ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS. Estan cobertes les lesions que pugui patir un alumne durant les classes pràctiques?

Publicat el 9 de de desembre de 2021
Una alumna d'una autoescola que va patir lesions a causa d'un accident mentre practicava amb la motocicleta del centre en un circuit tancat va demandar a la companyia d'assegurances de l'autoescola pels danys patits. Els tribunals varen considerar que aquelles lesions estaven cobertes per l'assegurança d'automòbil obligatòria i voluntària de la motocicleta contractada per l'autoescola, amb una cobertura addicional. La...

> Consultar aquesta entrada


PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR I USUARI. Principals novetats en matèria de garanties.

PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR I USUARI. Principals novetats en matèria de garanties.

Publicat el 1 de de desembre de 2021
L'1 de gener de 2022 entra en vigor la nova legislació que modifica alguns aspectes relatius a les garanties per consumidors i usuaris. Les principals novetats són les següents: El termini de garantia dels productes nous passar a ser de 3 anys. Aquesta garantia cobreix la "falta de conformitat", però no els eventuals defectes causats pel mal ús donat al producte. Actualment, si el problema apareixia durant els primers 6 mesos des...

> Consultar aquesta entrada


DESNONAMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. La inobservança en el procediment de la situació de discapacitat vulnera el dret a la tutela judicial efectiva.

DESNONAMENT DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. La inobservança en el procediment de la situació de discapacitat vulnera el dret a la tutela judicial efectiva.

Publicat el 1 de de desembre de 2021
El Tribunal Constitucional en la seva recent Sentència núm. 161/2021 declara que el procediment judicial ha de tenir en consideració la concurrència de determinades circumstàncies en la figura del demandat i el seu impacte en el transcurs del procediment. Aquesta sentència troba causa en el decret de desnonament de l’arrendatari d’un habitatge per manca de pagament de les rendes degudes a l’arrendador. L’arrendatari era...

> Consultar aquesta entrada


CANVI DE COGNOM. Es pot dur a terme si existeix risc que una cognom desaparegui?

CANVI DE COGNOM. Es pot dur a terme si existeix risc que una cognom desaparegui?

Publicat el 28 de de novembre de 2021
Una parella va presentar una sol·licitud davant del Registre Civil per canviar el primer cognom de la seva filla menor, quan aquesta tenia només 3 dies d’edat. La pretensió de la parella era agregar al primer cognom també el segon cognom del pare. La justificació era que el segon cognom del pare, d’origen espanyol, tenia una antiguitat superior a 300 anys i estava en risc de desaparèixer, ja que segons l’INE, a Espanya,...

> Consultar aquesta entrada


DIVORCI, MENORS I RÈGIM DE COMUNICACIONS.

DIVORCI, MENORS I RÈGIM DE COMUNICACIONS.

Publicat el 22 de de novembre de 2021
El Codi Civil Català i el Codi Civil Espanyol estableixen que l'autoritat judicial haurà de determinar el temps, manera i lloc en què el progenitor que no ostenta la guarda dels menors pot exercir el dret de visitar-los, comunicar-se amb ells i tenir-los en la seva companyia. Per tant, són assimilables i equiparables el dret a visitar als fills amb el de comunicar-se amb ells i, en conseqüència, en cas d'impedir-se per part de l'altre...

> Consultar aquesta entrada


DIVORCI. Despeses de l'habitatge familiar. Qui paga les quotes de la comunitat?

DIVORCI. Despeses de l'habitatge familiar. Qui paga les quotes de la comunitat?

Publicat el 13 de d'octubre de 2021
Qui paga les quotes de la comunitat? I la taxa de brossa?

> Consultar aquesta entrada


ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL. Es pot negar la companyia d'assegurances a cobrir els danys causats per un conductor que no figura a la pòlissa?

ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBIL. Es pot negar la companyia d'assegurances a cobrir els danys causats per un conductor que no figura a la pòlissa?

Publicat el 29 de de setembre de 2021
Amb freqüència els joves fan servir el vehicle dels seus pares, sent aquests els únics que apareixen com a conductors del vehicle a la pòlissa d’assegurança. Així les coses, en cas de produir-se un accident la companyia d’assegurances podria negar-se a cobrir els danys al·legant que el fill de l’assegurat no apareix com a conductor. En aquest cas, cal plantejar-nos si seria factible demandar a la companyia reclamant la...

> Consultar aquesta entrada


VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ordre de protecció i règim de visites.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Ordre de protecció i règim de visites.

Publicat el 23 de de setembre de 2021
La nova llei permet suspendre l’ordre dictada quan aquesta estableix mesures penals i els fills han presenciat o patit violència de gènere

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10