600 933 600
93 872 35 67 CAST / ENG


Blog

Dret d’igualtat: punts principals de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Dret d’igualtat: punts principals de la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.

Publicat el 21 de de juliol de 2022
Nova llei per a garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació

> Consultar aquesta entrada


Comissions bancàries: comissió per incloure el concepte de l’ingrés en efectiu efectuat per un tercer.

Comissions bancàries: comissió per incloure el concepte de l’ingrés en efectiu efectuat per un tercer.

Publicat el 25 de de maig de 2022
Una associació de consumidors va demandar a una entitat bancària per considerar il·lícita la comissió de 2 euros que cobrava pels següents conceptes: Ingrés en efectiu realitzat per terceres persones amb informació addicional (concepte) incorporat al justificant a sol·licitud de l’ordenant. Rebut normalitzat pagat en efectiu. Inicialment, l’associació de consumidors va guanyar el plet, en...

> Consultar aquesta entrada


Processos de família: demandat en rebel·lia.

Processos de família: demandat en rebel·lia.

Publicat el 12 de de maig de 2022
Quan el demandat no contesta la demanda se'l considera en rebel·lia i el procediment pot continuar sense la seva participació. Ara bé, si malgrat haver-se'l declarat en rebel·lia el demandat assisteix a la vista de judici, aquella declaració no pot implicar el reconeixement dels fets en què es fonamenta la demanda ni la conformitat amb les pretensions de la part actora. Així ho ha recordat el Tribunal Suprem en la seva...

> Consultar aquesta entrada


Contractació bancària mitjançant assessor. El Tribunal Suprem declara la validesa d'una clàusula sòl d'un préstec hipotecari per no apreciar falta de transparència.

Contractació bancària mitjançant assessor. El Tribunal Suprem declara la validesa d'una clàusula sòl d'un préstec hipotecari per no apreciar falta de transparència.

Publicat el 9 de de maig de 2022
El Tribunal Suprem en la seva sentència núm. 79/2022, de 2 de febrer de 2022 ha declarat la validesa d’una clàusula sòl d’un préstec per no apreciar falta de transparència per part de l’entitat bancària. El client havia delegat la contractació del préstec a un intermediari o assessor financer amb coneixements especialitzats perquè busqués finançament al mercat bancari mitjançant...

> Consultar aquesta entrada


Resolució d'un contracte de compravenda. Com procedir quan la cosa venuda té diversos titulars?

Resolució d'un contracte de compravenda. Com procedir quan la cosa venuda té diversos titulars?

Publicat el 4 de de març de 2022
La resolució d’un contracte de compravenda és un acte de disposició dirigit a recuperar la cosa venuda. Si la cosa venuda té diversos titulars, caldrà que tots ells manifestin la seva voluntat de resoldre el contracte o interposin la demanda de resolució. En cas que no tots els venedors volguessin resoldre el contracte, seria necessari conciliar interessos: els de qui vol recórrer als tribunals i els de qui no ho vol fer,...

> Consultar aquesta entrada


DIVORCIS AMB UN ELEMENT ESTRANGER. Normativa de la UE per determinar la competència d'un Estat membre: Requisit de residència habitual i principi de no discriminació.

DIVORCIS AMB UN ELEMENT ESTRANGER. Normativa de la UE per determinar la competència d'un Estat membre: Requisit de residència habitual i principi de no discriminació.

Publicat el 2 de de març de 2022
D'acord amb l'article 3.1.a) del Reglament 2201/2003 de la Unió Europea, els tribunals d'un Estat seran competents per conèixer d'una demanda de divorci en els següents casos: En cas que el demandant no sigui nacional d'aquell Estat, si hi ha residit de manera habitual, com a mínim, els 12 mesos immediatament anteriors a la presentació de la demanda. En cas que el demandant sigui nacional d'aquell estat, si hi ha...

> Consultar aquesta entrada


COMPETÈNCIA DESLLEIAL. Aprofitament de l'experiència adquirida en projectes d'investigació previs.

COMPETÈNCIA DESLLEIAL. Aprofitament de l'experiència adquirida en projectes d'investigació previs.

Publicat el 25 de de febrer de 2022
La sentència del Tribunal Suprem de 27 de gener de 2022 resol el recurs interposat per una empresa contra una altra per competència deslleial. La recurrent inicialment havia demandat a una altra empresa reivindicant una patent, per entendre que aquesta era resultat d'un projecte d'investigació que havia dut a terme la primera. El referit projecte d'investigació s'havia desenvolupat sota la direcció d'un professor universitari que...

> Consultar aquesta entrada


DIVORCI. Compensació per la feina de casa.

DIVORCI. Compensació per la feina de casa.

Publicat el 14 de de febrer de 2022
Es declara desproporcionat deixar de reconèixer-la per haver treballat els últims mesos d’un matrimoni de divuit anys de durada

> Consultar aquesta entrada


RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS. Adjudicació d'un gos a la seva cuidadora en atenció al seu benestar.

RÈGIM JURÍDIC DELS ANIMALS. Adjudicació d'un gos a la seva cuidadora en atenció al seu benestar.

Publicat el 11 de de febrer de 2022
En data 13 de gener de 2022 un Jutjat d'Oviedo ha dictat la primera resolució tenint en compte la nova llei que reconeix als animals de companyia com a éssers dotats de sensibilitat, vigent des del dia 5 de gener de 2022. Es tracta d'una controvèrsia entre el propietari d'un gos qui, arran de traslladar-se a viure fora d'Espanya, deixà l'animal amb una cuidadora durant anys. En retornar al país, aquest reclamà que se li...

> Consultar aquesta entrada


PERSONES AMB DISCAPACITAT. Revisió de les mesures adoptades d'acord amb la normativa anterior.

PERSONES AMB DISCAPACITAT. Revisió de les mesures adoptades d'acord amb la normativa anterior.

Publicat el 8 de de febrer de 2022
Arran de l'entrada en vigor de la nova normativa de suport a les persones amb discapacitat el dia 3 de setembre de 2021, per la qual es modifica íntegrament el marc jurídic de les situacions de discapacitat, tota sentència dictada d'acord amb la normativa anterior ha de ser revisada judicialment per adaptar les mesures adoptades al nou marc normatiu. Aquesta revisió de les mesures acordades es pot dur a terme sense necessitat d'al·legar,...

> Consultar aquesta entrada


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10